Kwaliteit Waarborg Glas
 • Controle uitgevoerd werk

   

  Er zijn verschillende soorten controles, te weten:

  A.  uitgevoerd door de opdrachtgever

  B.  uitgevoerd door de opdrachtnemer

   

  A) Veelal worden technische controles uitgevoerd door de opdrachtgever zelf.
  Ook bestaat de mogelijkheid dat een (onafhankelijke) inspecteur van de opdrachtnemer samen met de opdrachtgever controles uitvoert. De opdrachtgever genereert dan de adressen.

  B) Ad random worden afgehandelde opdrachten geselecteerd en bezoekt een  inspecteur van de opdrachtnemer het schade adres. Tijdens dit bezoek wordt op onderstaande punten gecontroleerd voor de juiste plaatsing.

   

  Technische controlepunten:

  1. Ruit binnen en/of buiten koud geplaatst
  2. Stopverf slecht en/of onvoldoende aangebracht
  3. Beschadigde sponning bijwerken
  4. Celband en/of kroonband verkeerd of niet aangebracht
  5. Aansluiting glaslatten en/of verstekken niet gekit
  6. Gebroken en/of gebarsten glaslat(ten) vervangen voor nieuwe
  7. Binnenzijde afkitten met elastische kit, onderzijde afwaterend
  8. Buitenzijde afkitten met elastische kit, onderzijde afwaterend
  9. Spijkers wegdrevelen en gaatjes dichtstoppen
  10. Spijkergaatjes dichtstoppen
  11. Werkplek niet schoon achtergelaten
  12. Condensprofiel aan de binnenzijde niet afgekit
  13. Condensprofiel aan de buitenzijde niet afgekit
  14. Het kitwerk is slordig en/of slecht uitgevoerd

   

  Administratieve controlepunten:

  Het is bedoeling er naast de technische controle ook de administratieve afhandeling van uw glasmonteur gecontroleerd word op de volgende administratieve handelingen:

  A.    Schadeplaats niet conform factuur

  B.    Afmeting niet conform factuur

  C.    Glasdikte niet conform factuur

  D.    Glassoort niet conform factuur

  E.    Nieuw geplaatste glaslatten niet op factuur

  F.    Verdiepingstoeslag niet op factuur

   

  Resumé:

  Alle uitgevoerde inspecties worden centraal beheerd en geadministreerd.

  Alle afgekeurde controles worden altijd gecorrigeerd.