Kwaliteit Waarborg Glas
 • ISO 9001, kwaliteitsmanagement

  Dit is dé internationaal geaccepteerde standaard voor Kwaliteitsmanagementsystemen; voluit: NEN-EN-ISO 9001:2008. 

Deze norm geeft de eisen weer voor een kwaliteitsmanagementsysteem die door een organisatie gebruikt kunnen worden om klanttevredenheid te verhogen. Door te voldoen aan de eisen van de klant en aan wet- en regelgeving. 

ISO 9001 kan ook door interne en externe partijen (waaronder certificatie-instellingen) gebruikt worden om te beoordelen of de organisatie in staat is om te voldoen aan eisen van klanten, wet- en regelgeving en de eigen eisen van de organisatie.

   

  Voor wie is ISO 9001 bedoeld?

  De ISO 9001 norm is bestemd voor alle organisaties die willen aantonen dat ze in staat zijn om te voldoen aan eisen van klanten, wet- en regelgeving en de eisen van de eigen organisatie.

  Wat is een ISO 9001-certificaat?

  Een ISO 9001-certificaat is een door een onafhankelijke partij (certificatie-instelling) geleverd bewijs dat het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie voldoet aan alle eisen uit ISO 9001.

  Certificatie tegen ISO 9001:2008

  Op internationaal niveau zijn door ISO (International Organization for Standardization) en IAF (International Accreditation Forum) afspraken gemaakt over (geaccrediteerde) certificatie tegen ISO 9001:2008. Daarbij zijn twee data zeer belangrijk: 

Na 15 november 2009: een nieuw certificaat of hercertificatie kan alleen nog op basis van ISO 9001:2008. Na 15 november 2010: na deze datum zijn certificaten tegen ISO 9001:2000 niet meer geldig.

  Wat is een kwaliteitsmanagementsysteem?

  Een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) is een hulpmiddel dat de leidinggevenden van een organisatie helpt om de doelstellingen op het gebied van kwaliteit te realiseren. Binnen ISO 9001 wordt kwaliteit gezien als het voldoen aan de eisen en verwachtingen van de klant. Met andere woorden: het KMS is een systematiek die de organisatie gebruikt om producten of diensten te leveren waar klanten tevreden mee zijn. Het opzetten van een KMS is niet voldoende om te komen tot verbetering van de resultaten, daarvoor moet het systeem ook daadwerkelijk in gebruik worden genomen en onderhouden.

   

  Bron: NEN